Praktijk voor acupunctuur en manuele therapie

Behandeling Acupunctuur

De eerste behandeling start met een intake gesprek. Hierbij krijg ik een idee over uw leefgewoontes, slaappatroon, energie-niveau, ontlasting, menstruele cyclus, erfelijke factoren, ... Al deze gegevens zijn van groot belang om een juiste diagnose te kunnen stellen, heel veel symptomen zijn aan elkaar gelinkt, of het één gaat soms samen met het ander.
Bv mensen met veel lage rugpijn, hebben dikwijls problemen met de darmen.

Twee heel belangrijke onderzoeksmethoden voor ons zijn de pols- en tongdiagnose. Deze geven een zicht op de interne toestand van meridianen, energie en organen.

Met een sterk behandelingsplan kunnen we van start gaan. Meestal wordt de behandeling
1 x per week uitgevoerd, de eerste behandeling duurt ongeveer 60 min, verdere behandelingen ongeveer 40 – 50 min.

De naalden die gebruikt worden zijn steeds steriel verpakt en worden éénmalig gebruikt.
Heb dus geen vrees voor besmettingen, dit is onmogelijk.

Het inbrengen van de naald is niet echt pijnlijk, men voelt een lichte prik en daarna soms een zacht electrisch stroompje (DeQi), eens de naald op zijn plaats zit voelt men hier niets meer van.

Naargelang uw aandoening kan de acupunctuurbehandeling aangevuld worden met manuele therapie, massage of specifieke oefeningen

Copyright N@dir 2021, Gent